مقام‌ها: حضور زنان در اداره های دولتی نیمروز افزایش یافته است

مقام‌ها: حضور زنان در اداره های دولتی نیمروز افزایش یافته است

مقام های محلی در ولایت نیمروز می‌گویند که حضور زنان براى کار در ادارات دولتى این ولایت روبه افزایش است. انجینیر محمد سمیع والی نیمروز می‌گوید، اگر تشکیل ادارات  دولتی در این ولایت اضافه شود، زنان بیشتری مشغول کار...