مقام‌ها: طرح تقسیم ولسوالی شیندند نهایی شده است

مقام‌ها: طرح تقسیم ولسوالی شیندند نهایی شده است

مقام‌های محلی ولایت هرات می‌گویند که طرح تقسیم ولسوالی شیندند نهایی شده‌ و به‌تازگی ولسوالان زیرکوه، کوه زور، زاول و پشت کوه معرفی شدند. از یک سال به این‌سو، طرح تقسیم ولسوالی شیندند روی دست گرفته شده‌ که بر بنیاد...