متهمان به ترور و آدم‌ربایی توسط برخی از مقام‌های دولتی هرات حمایت می‌شوند

متهمان به ترور و آدم‌ربایی توسط برخی از مقام‌های دولتی هرات حمایت می‌شوند

یافته‌های هیئت اعزامی مجلس سنای کشور نشان می‌دهد که برخی از مقام‌های بلند پایه دولتی به شمول نمایندگان پارلمان، به پشتیبانی متهمان ترور و آدم ربایی در هرات ‌می‌پردازند. محمد هاشم الکوزی، رییس این هیئت که برای بررسی...