مقام‌های افغان: قطع کمک مالی آمریکا  بالای پاکستان تاثیر نمی‌گذارد

مقام‌های افغان: قطع کمک مالی آمریکا  بالای پاکستان تاثیر نمی‌گذارد

مقام‌های افغان: قطع کمک مالی آمریکا  بالای پاکستان تاثیر نمی‌گذارد   مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری گفته‌اند که قطع کمک مالی آمریکا بالای پاکستان تاثیر نمی‌گذارد. دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی...