مقام‌های پاکستانی: طراحان حمله به مکتب نظامی پیشاور در خاک افغانستان کشته‌شده‌اند

مقام‌های پاکستانی: طراحان حمله به مکتب نظامی پیشاور در خاک افغانستان کشته‌شده‌اند

مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که طراحان حمله به مکتب نظامی درشهر پیشاور پاکستان در حمله نیروهای هوایی امریکا در افغانستان کشته‌شده‌اند. به نقل از خبرگزاری دوون نیوز و به گفته مقام‌های پاکستانی، عمر منصور و...