مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان در کویته باهم دیدار کردند

مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان در کویته باهم دیدار کردند

مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان، به‌تازگی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دیدار کرده‌اند. در این دیدار جنرال فقیر، فرمانده یکی از قول اردوهاى افغانستان و جنرال امیر ریاض، فرمانده قول اردوى جنوب شهر کویته...