مقام‌های امنیتی: عملیات تهاجمی شفق درراه است

مقام‌های امنیتی: عملیات تهاجمی شفق درراه است

تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله، قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش و مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی، روز گذشته به خاطر ارائه پاسخ پیرامون تهدیدات امنیتی در سال ۱۳۹۵، از سوی اعضای مجلس نمایندگان استجواب...