اعزام هیئت طالبان مبنی بر تسلیت‌گویی به مقام‌های اماراتی

اعزام هیئت طالبان مبنی بر تسلیت‌گویی به مقام‌های اماراتی

طالبان مسلح در تلاش متقاعد کردن سران امارات متحدۀ عربی هستند که گویا در حملۀ اخیر بر دیپلمات‌های این کشور در قندهار دست نداشته‌اند. یک عضو بلند رتبۀ دفتر طالبان در قطر به رویترز گفته‎است که قرار است یک هیئت بلند رتبه از...