سهیم بودن برخی مقامات عالی رتبه در قرار داد‌های بزرگ و فساد اداری

سهیم بودن برخی مقامات عالی رتبه در قرار داد‌های بزرگ و فساد اداری

نماینده فوق العاده رییس‌جمهور برخی از مقام‌های عالی رتبه دولتی را به دست داشتن در فساد اداری و مالی متهم می کند. احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در مراسمی به مناسبت روز...