معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله: ۲۰ کیلوگرام تریاک در کابل کشف شده است

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله: ۲۰ کیلوگرام تریاک در کابل کشف شده است

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید، منسوبین این معنیت ۲۰ کیلوگرام تریاک را از داخل قوطی‌های شیر در کابل کشف و ضبط کردند.   مهدی کاظمی سخنگوی این معینیت گفت، این مقدار تریاک به‌ صورت ماهرانه در داخل...