شمارش معکوس برای معیاری سازی جاده هرات – چشت

شمارش معکوس برای معیاری سازی جاده هرات – چشت

مسئولان در اداره فواید عامه ولایت هرات از آغاز کار معیاری سازی جاده هرات - چشت در آینده نزدیک خبر می‌دهند.   حبیب الله تیموری رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که ۳۵ کیلومتر از این جاده...