شمارش معکوس برای ایجاد یک شهرک صنعتی در نیمروز

شمارش معکوس برای ایجاد یک شهرک صنعتی در نیمروز

بزودی در ولایت نیمروز، برای تشویق بازرگانان داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این ولایت یک شهرک صنعتی ایجاد خواهد شد.   مسئولان محلی در این ولایت می گویند که برای ترغیب و تشویق بیشتر سرمایه گذاران و بازرگانان داخلی و...