معمار عراقی‌تبار اولین زن برنده مدال سلطنتی معماری شد

معمار عراقی‌تبار اولین زن برنده مدال سلطنتی معماری شد

موسسه سلطنتی معماران بریتانیا از سال ۱۸۴۸ تا امروز، هر سال "مدال سلطنتی معماری" را به یک معمار برجسته معاصر، که دستاوردهایش در ترویج پیشرفت معماری تاثیر عمده گذاشته است، اهدا می¬ کند و این بار زاها حدید، معمار عراقی‌-...