شماری از معلولین در هرات تقدیر شدند

 شماری از معلولین در هرات تقدیر شدند

منابع می‌گویند که امروز چهارشنبه ۲ جوزا، مراسمی به منظور تقدیر از افراد دارای معلولیت و کورس‌های که با معلولین هرات همکار بوده اند از سوی مجمع ملی نهادهای معلولین برگزار شد.   «عبدالرحیم سیفی» معاون مجمع ملی نهادهای...