۳۰ هزار معلم جدید در افغانستان استخدام می‌شوند

۳۰ هزار معلم جدید در افغانستان استخدام می‌شوند

وزارت معارف کشور تا سه سال آینده قرار است ۳۰ هزار معلم جدید را استخدام نماید. مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف گفته است که در تلاش هستند تا با استخدام این شمار معلمان، از کمبود معلمان مسلکی در وزارت معارف بکاهند. این...