واجدین شرایط معلمی در ولایت بادغیس هنوز سرگردانند

واجدین شرایط معلمی در ولایت بادغیس هنوز سرگردانند

فعالین مدنی بادغیس می‌گویند که کسانی که در آزمون رقابتی بست‌های معلمی این ولایت کامیاب شدند تا هنوز سرگردان اند.   جنیدالله اشکانی، یکی از فعالین مدنی بادغیس به تلویزیون چکاد گفته است که مدت زیادی از اعلام نتایج...