به مناسبت روز جهانی معلم امروز از شماری از معلمان طی مراسمی تقدیر شد

به مناسبت روز جهانی معلم امروز از شماری از معلمان طی مراسمی تقدیر شد

به مناسبت  سیزدهم میزان روز جهانی معلم، امروز مجتمع اندیشه شماری از معلمان را مورد تقدیر قرار داد. علی رضا عظیمی مسئولان برگزاری این مراسم، هدف از این اقدام شان را ارج گزاری به مقام معلمان عنوان می‌کند. معلمانی که در...