از روز معلم طی محفلی از طرف ریاست معارف هرات گرمی‌داشت شد

از روز معلم طی محفلی از طرف ریاست معارف هرات گرمی‌داشت شد

از ۱۳ میزان روز معلم، امروز از سوی ریاست معارف هرات طی محفلی گرامی‌داشت شد. شماری از معلمانی که در این مراسم اشتراک نموده اند، از عدم توجه به معلمان و عملی نشدن وعده های مسئولان در راستای توزیع  زمین و ایجاد شهرک‌های...