معلمان ولایت غور باید با خانم‌هایشان مجدداً نکاح کنند

معلمان ولایت غور باید با خانم‌هایشان مجدداً نکاح کنند

مولوی‌های طالبان به معلمان ولایت غور گفته‌اند که به دلیل همکاری با حکومت افغانستان نکاح زنانشان باطل است و باید نکاح مجدد کنند. عبدالبصیر قادری، نماینده مردم غور در شورای ولایتی به رسانه‌ها گفته که مولوی‌های طالبان،...