معصوم استانکزی: عناصر صلح ناپذیر نابود می‌شوند

معصوم استانکزی: عناصر صلح ناپذیر نابود می‌شوند

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع که روز سه‌شنبه به‌منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های امنیتی به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، جنگ افغانستان را پیچیده خواند و گفت تضادها بر سر منابع معدنی و مواد مخدر برای مردم مصیبت خلق...