معرفی نخستین قاضی مسلمان در دادگاه آمریکا

معرفی نخستین قاضی مسلمان در دادگاه آمریکا

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا یک وکیل دعاوی مسلمان را برای مسند قضاوت در دادگاه فدرال معرفی کرده است که در صورت تصویب مجلس سنا، به عنوان نخستین قاضی مسلمان در دادگاه فدرال آمریکا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این وکیل...