معرفی نامزدوزیر وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی

معرفی نامزدوزیر وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، طی دو حکم جداگانه نامزدهای وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را برای کسب رأی اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی کرد. در این حکم‌ها، از معصوم استانکزی به‌عنوان نامزد ریاست عمومی امنیت...