معرفی شدن وزرای جدید از سوی حکومت، شرط مجلس برای تصویب بودجه

معرفی شدن وزرای جدید از سوی حکومت، شرط مجلس برای تصویب بودجه

معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که در صورت معرفی نشدن وزرای جدید از سوی حکومت، این مجلس بودجه را نیز تصویب نخواهد کرد. ظاهر قدیر گفت که مجلس نمایندگان با هدف خاصی وزیران را استیضاح نکرده و ارجاع این پرونده به...