سفیر چین: امنیت معدن مس عینک را تامین نماید

سفیر چین: امنیت معدن مس عینک را تامین نماید

یاووجینگ، سفیر چین در کابل از دولت افغانستان خواسته تا امنیت منطقه مس‌عینک در ولایت لوگر را به گونه‌ کامل تامین کند. او تاکید کرده که پروژه‌ی مس‌عینک برای کشورش اهمیت ویژه دارد و حکومت وحدت ملی باید این منطقه را برای...