معترضین درصدد عبور از دیوارهای ارگ هستند

معترضین درصدد عبور از دیوارهای ارگ هستند

بعدازآنکه معترضین برای ورود به ارگ تلاش کردند، نیروهای امنیتی از سلاح و شلیک مرمی استفاده کردند. بعد از شش ساعت از مظاهره مردم برای دادخواهی سربریدن باشندگان شهر غزنی، مقام‌های حکومت حاضر به پاسخگویی به مردم نشدند و...