معترضان ۲۰ روز به حکومت مهلت دادند

معترضان ۲۰ روز به حکومت مهلت دادند

باشندگان ۴ ولسوالی ولایت هرات برای اداره محلی این ولایت ۲۰ روز فرصت دادند تا به خواسته‌های آنان رسیدگی شود. این معترضان خواستار آسفالت جاده هرات – چشت هستند. آنان گفتند که اگر تا ۲۰ روز دیگر به خواسته‌هایشان رسیدگی...