درگیری میان معترضان به برپایی نشست گروه ۲۰ با پولیس وارد سومین شب شد

درگیری میان معترضان به برپایی نشست گروه ۲۰ با پولیس وارد سومین شب شد

درگیری میان معترضان به برپایی نشست گروه ۲۰ با پولیس وارد سومین شب شد   همزمان با پایان یافتن نشست ۲۰ کشور بزرگ صنعتی جهان، درگیری معترضان به برپایی این نشست با پولیس آلمان، وارد سومین شب شده‌است. پولیس هامبورگ...