معترضان: هرات کلک ششم حکومت نیست

معترضان: هرات کلک ششم حکومت نیست

معترضان: هرات کلک ششم حکومت نیست   ده‌ها تن از ساکنان هرات در پیوند به آن چه که بی‌پروایی مقام‌های مرکزی در قبال هراتیان می‌گویند دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. انسان‌ها پس از مرگ شان با پارچه سفیدی که به کفن مسمی است...