معترضان غوری با هیئت اعزامی کابل به توافق رسیدند

معترضان غوری با هیئت اعزامی کابل به توافق رسیدند

معترضان غوری با هیئتی که از مرکز به ولایت غور سفر کرده، به توافق رسیده اند.   عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می‌گوید که توافقات نخستین میان معترضان و هیئت حکومت مرکزی صورت گرفته است. وی می‌گوید: هیئت اعزامی از مرکز...