معترضان به پیمان (ستا) در مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند

معترضان به پیمان (ستا) در مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند

همزمان با امضای توافق (ستا) میان اتحادیه اروپا و کانادا گروهی از مخالفان این توافق درمقابل ساختمان پارلمان در بروکسل تظاهرات کردند. این تظاهرات به درگیری نیروهای گارد ویژه با معترضان منجر شد و گفته می شود ۱۵ نفر نیز...