معترضان امروز هرات: حکومت باید مانع بی اتفاقی بین ملت شود

معترضان امروز هرات: حکومت باید مانع بی اتفاقی بین ملت شود

تظاهرات مدنی مردم هرات وارد دومین روز خود شد به ادامه روز ۵ شنبه امروز نیز صدها تن از باشندگان این ولایت برای محکوم کردن قتل ۷ شهروند افغان توسط گروه‌های مخالف حکومت تظاهرات گسترده‌ای را راه‌اندازی کردند. گزارشگر...