نگرانی از وجود نزدیک به ۲هزار معتاد خیابانی در هرات

نگرانی از وجود نزدیک به ۲هزار معتاد خیابانی در هرات

هرات، ولایتی که بیش از ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر را در خود جای داده است.   از سویی هم  نزدیک به ۶۰ درصد معتادین هرات افرادی گفته می شوند که در کشور ایران به مواد مخدر معتاد شده اند. افزون بر این حضور پر رنگ معتادین در...