آمار معتادین به موادر مخدر در ولایت غور در حال افزایش است

 آمار معتادین به موادر مخدر در ولایت غور در حال افزایش است

اداره مبارزه با مواد مخدر غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که شماری از این افراد در کشورهای همسایه و شماری دیگر در ولایت هلمند به مواد مخدر معتاد شده و اکنون در ولایت غور به سر می‌برند. وی افزود که آمار معتادین در...