نوشته هایی با برچسب "معتادان"

امیدواری ادارۀ محلی هرات مبنی بر تایید طرح ساخت یک سرپناه برای معتادان

امیدواری ادارۀ محلی هرات مبنی بر تایید طرح ساخت یک سرپناه برای معتادان

ادارۀ ارگان‎های محل، در نشست شورای وزیران کشور، طرح ساخت یک سرپناه بزرگ برای معتادان به مواد مخدر در هرات را پیشنهاد کرده است. به گفتۀ مسئولان در ادارۀ ارگان‌های محل، قرار است این طرح به زودی به رایزنی گذاشته شود. در این...

معتادان مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است

معتادان مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است

هم اکنون به معتادان کشور روز به روز افزوده می‌شود. فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه در هنگام گشایش مرکز درمانی معتادان در ولایت پروان گفته است که باید به وضعیت معتادان مواد مخدر توجه جدی شود. آقای فیروز ابراز امیداوری...