برای درمان ۵۰ هزار معتاد در غور تنها یک درمانگاه ۲۰ بستر وجود دارد

برای درمان ۵۰ هزار معتاد در غور تنها یک درمانگاه ۲۰ بستر وجود دارد

مسئولان محلی در ولایت غور می‌گویند که برای ۵۰ هزار معتاد در این ولایت، تنها یک مرکز ترک و درمان وجود دارد. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور ضمن تأیید این مسئله به تلویزیون چکاد گفت: "بر اساس آمار‌ها در حال حاضر ۵۰ هزار...