بازدید جنجال برانگیز وزیر دفاع جاپان از معبد یاسوکونی

بازدید جنجال برانگیز وزیر دفاع جاپان از معبد یاسوکونی

تومومی اینادا، وزیر دفاع جاپان از معبد یاسوکونی که یادبودی برای جان باختگان این کشور در جنگ است برای اولین بار دیدار کرد. برخی از متحدان منطقه ای جاپان این معبد را که محل دفن برخی از متهمان به جنایات جنگی است، نماد نظامی...