معاون پیشین سمت چهاردهم پولیس هرات محکوم به مجازات شد

معاون پیشین سمت چهاردهم پولیس هرات محکوم به مجازات شد

معاون پیشین سمت چهاردهم پولیس هرات از سوی دادگاه ابتدایی ناشی از فساد اداری محکوم به مجازات شد.   نعمت الله غزنوی مسٸول مطبوعاتی دادگاه هرات گفته است که این فرد به اتهام سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به مدت سه...