معاون وزارت دفاع افغانستان، طالبان را به جنگ تن‌به‌تن فراخواند

معاون وزارت دفاع افغانستان، طالبان را به جنگ تن‌به‌تن فراخواند

باز محمد جوهری، معاون وزارت دفاع ملی کشور در مراسم یادبود از شهادت امام حسین (ع) که روز جمعه در مرکز تعلیمی ارتش در کابل دایر گردید. یک‌بار دیگر به ناکامی‌های گروه طالبان در جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت که این گروه امسال...