معاون والی نام نهاد پیکارجویان طالب در غور کشته شد

معاون والی نام نهاد پیکارجویان طالب در غور کشته شد

ملا احمدشاه، معاون والی نام نهاد پیکارجویان طالب در ولایت غور کشته شده است.   عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که ملا احمدشاه، معاون والی نام نهاد پیکارجویان طالب در روستای جواجه از...