سردار محمد همدرد به عنوان معاون والی نیمروز تعیین شد

سردار محمد همدرد به عنوان معاون والی نیمروز تعیین شد

سردار محمد همدرد به عنوان معاون جدید والی نیمروز از سوی اداره مستقل ارگان‌های محل تعیین شده است.   وی قبل از این به عنوان معاون مالی و اداری مقام ولایت هلمند تعیین شده بود که براساس حکم ۷۳۴ به عنوان معاون والی نیمروز...