معاون والی فراه: برنامه‌های توسعه‌ای باید با نهادهای جامعه مدنی در میان گذاشته شود

معاون والی فراه: برنامه‌های توسعه‌ای باید با نهادهای جامعه مدنی در میان گذاشته شود

یونس رسولی معاون والی فراه می‌گوید که تمام برنامه‌های توسعه‌ای، پروژه‌های زیربنایی و بازسازی باید با نهادهای جامعه مدنی و جوانان در میان گذاشته شود.   این گفته‌ها را وی در ورکشاپ دو روزه‌ای که تحت عنوان بسیج مردمی...