معاون شورای ولایتی غور از ناتوانی در رهبری جنگ در این ولایت سخن می‌زند

معاون شورای ولایتی غور از ناتوانی در رهبری جنگ در این ولایت سخن می‌زند

معاون شورای ولایتی غور می گوید، ناتوانی در رهبری و مدیریت جنگ در این ولایت، تضعیف روحیه نیروهای امنیتی در میدان‌های نبرد این ولایت را در پی داشته است.   عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور می گوید که نیروهای...