معاون شورای ولایتی هرات: طالبان در پنج ولسوالی حضور دارند

معاون شورای ولایتی هرات: طالبان در پنج ولسوالی حضور دارند

معاون شورای ولایتی هرات با بیان اینکه طالبان در ۵ ولسوالی ولایت هرات حضور دارند گفت، گروهای هراس افگن از این مناطق به عنوان راه ترانزیت مواد مخد و خرید و فروش اسلحه استفاده می‌کنند. توریالی طاهری می‌افزاید که گروه...