معاون رییس‌جمهور ونزوئلا در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفت

معاون رییس‌جمهور ونزوئلا در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفت

گزارش‌ها از کاخ سفید می‌رساند که مقام‌های امریکایی طارق الایسامی، معاون جدید رییس جمهور ونزوئلا را به ظن داشتن ارتباط با گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده‌اند. با این وجود، نام آقای...