معاون ریاست حج و اوقاف غور به گروه طالبان پیوست

معاون ریاست حج و اوقاف غور به گروه طالبان پیوست

عبدالخالق حیدری معاون ریاست حج و اوقاف ولایت غور به گروه طالبان پیوسته است.   محمدشاه مجیدی رئیس حج و اوقاف غور با تایید این خبر می‌گوید که از چهار روز به این طرف، آنان وی را در دفتر کارش ندیده اند. آقای مجیدی می‌گوید،...