معاون اداری فرمانده امنیۀ قندوز ربوده شد

معاون اداری فرمانده امنیۀ قندوز ربوده شد

وحید الله معاون اداری فرمانده امنیه ولایت قندوز، در راه برگشت از تخار به این ولایت در منطقه خواجه‌پسته از سوی طالبان ربوده‌شده است. لوی پاسوال، شیرعزیز کامه‌وال، فرمانده زون ۸۰۸ سپین زر در شمال‌شرق کشور گفته است: «صبح...