ابراهیمی: فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان ادامه دارد

ابراهیمی: فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان ادامه دارد

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید، هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ادامه دارد. عبدالرئوف ابراهیمی امروز در نشست به مناسبت از تصویب قانون اساسی در کابل روی تطبیق قانون اساسی تأکید کرد. قانون اساسی افغانستان در چهاردهم...