کابینه طرح معافیت‎های مالیاتی نیروهای خارجی را تایید کرد

کابینه طرح معافیت‎های مالیاتی نیروهای خارجی را تایید کرد

کابینه، طرح مشترک وزارت مالیه، فرماندهی حمایت قاطع و سفارت امریکا پیرامون معافیت‌های مالیاتی قراردادی‌های را امروز تصویب کرد. کابینه این طرح را بر اساس موافقت‌نامه شماره (۲۰۲) مورخ ۲۸می ۲۰۱۳ و موافقت‌نامه تخنیکی و...