معاش کارمندان دفتر جنرال دوستم پرداخت می‌شود

معاش کارمندان دفتر جنرال دوستم پرداخت می‌شود

پس از اعتراض کارمندان دفتر عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری مبنی بر پرداخت نشدن حقوق‌شان، مسئولان وزارت مالیه می‌گویند به‌زودی معاش کارمندان دفتر جنرال دوستم پرداخت می‌شود. اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی...