معاش کارمندان بخش ثبت نام در کمیسیون انتخابات تاکنون پرداخت نشده است

معاش کارمندان بخش ثبت نام در کمیسیون انتخابات تاکنون پرداخت نشده است

مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می گویند که در آینده نزدیک معاش کارمندان بخش ثبت نام رای دهندگان این نهاد توزیع می شود.   چندی پیش شماری از کارمندان بخش ثبت نام رای دهندگان در این کمیسیون ، گفته...